Zásady bezpečnosti práce u koní

 • při příchodu do areálu jezdeckého oddílu je nutno respektovat pokyny trenéra, cvičitele, zkušeného dospělého jezdce a ošetřovatele
 • ke koním přistupovat se souhlasem výše jmenovaných osob
 • při zacházení s koňmi a v jejich okolí se chovat klidně, nekřičet, neběhat
 • při příchodu ke koni, koně důrazně a slyšitelně oslovit, přistupovat z levé strany a ve volném prostranství nikdy ne ze zadu
 • Nikdy nevstupovat do areálu JK, pokud není přítomen cvičitel!
 • dodržujeme vzdálenost při zacházení s koněm tak, že buď stojíme těsně u koně a nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopytem nebo kousnuti
 • koně vodíme na uzdečce
 • koně přivazujeme pouze na ohlávce a vazákem, v žádném případě otěžema
 • 1 koně vede vždy 1 člověk
 • součástí bezpečnosti je kontrola kvality sedlového materiálu, upozornit cvičitele na závady
 • členové musí být očkováni proti tetanu, k jízdě na koni by měl dát souhlas lékař i rodiče
 • jezdci a další účastníci by měli být pojištěni proti úrazu. Ve všech jezdeckých stájích je jezdecký výcvik provozován, i když jsou tato pojištěna, na vlastní nebezpečí
 • pro práci u koní je nezbytné naučit se zacházet s nářadím ve stáji
 • používat vhodné jezdecké oblečení – jezdeckou přilbu, boty, dlouhý rukáv, chapsy, na zašpiněnou obuv mít vhodný obal , pokud si ji necháváme v klubovně
 • nutno dodržovat čistotu – koní, areálu, oblečení, nářadí
 • v prostorách areálu je zakázáno kouřit
 • k jezdecké praxi je doporučeno vzdělávat se i v jezdecké teorii
 • při jízdě na koni nesmí být jezdec pod vlivem omamných látek, alkoholu, sedativ, nesmí žvýkat ani telefonovat
 • jezdíme s ohleduplností ke koni, přírodě, okolí i ostatním lidem
 • jezdec na koni by měl zdravit kolemjdoucí první

Autor příspěvku: Verysa