Zápis z výroční schůze

JK POČIN, o.s.
ul. V Ráji, Praha 9 – Dolní Počernice
malá jízdárna
30. března 2014, 17:00 – 18:30

Schůzi svolala Hanka Špindlerová, vedoucí oddílu, z důvodů dále uvedených coby bodyprogramu.

1. Úvod

Když jsme tento klub zakládali, děti sem chodily pečovat o koně, čistily je svědomitě, učily sejezdit a všechny to bavilo. Některé tehdejší děti dnes setrvávají jako praktikanti – Anežka, Jani,Verysa..

Dnes je nás více – lidí i koní, máme i lepší zázemí, nicméně je tu spousta věcí, které je třeba
uvést na pravou míru.

2. Proč sem chodíme

● získat jezdeckou licenci?
● trávit čas s lidmi?
● trávit čas s koňmi?
● nebo jen vypadnout z domu?

Je potřeba si uvědomit, že nejen koně jsou tu pro nás, ale i my pro ně. Potřebují naši lásku a
péči. Není to o tom, že pomáháte s prací nám, pracujeme tu pro to, aby se koně měli s námi
dobře a těšili se dobrému zdraví.

3. Práce kolem koní a s koňmi

● Snažit se udělat, co je potřeba i když se do toho nechce, když něco začnu, dotáhnu to do
konce a pořádně.
● Používám-li něco, po dokončení to zase vrátím na své místo.
● Vidím-li věci, které leží ladem (kýbl, provázek, nářadí, čištění, ostatní vybavení), vzít je
a uklidit na své místo. Pokud vím, kdo to tam nechal, mohu ho na to upozornit.
● Je něco rozbité? Opravím to. Neumím-li to, tak to alespoň nahlásím.
● Nevím jak na to? No tak se zeptám.

Pro příklad nemusíme chodit daleko – lidi v pátek. Můžeme je v případě potřeby nechat i
chvilku bez dozoru, nic nemusíme opakovat, obvykle ani říkat.

Práce kolem koní je hodně, některé úkoly jsou lehčí, jiné jsou hold těžší, ale kvůli komu to
děláme? Kvůli tomu, že to někdo řekl? Ne. Děláme to kvůli těm koním.

Každý si může najít to, co ho baví. Přirozená komunikace, drezura, parkur, vyjížďky, procházky, lonžování, hipoterapie.. Není problém se domluvit a učit se od starších, kteří s tím už mají zkušenosti. Dospělý jsou zde kvůli tomu, aby předávali své znalosti těm, kteří o to stojí. Co do čištění, je potřeba koni opravdu dopřát péči. Nezapomínat na hlavu, místo pod hřívou, hřívu, kohoutek, břicho, nohy, zadek, ocas a kopyta!

4. Nevyhovuje? Co s tím?

Jsme hobby klub, ne sportovní stáj. Rozhodli jsme se pro selekci lidí, kteří mají zájem a těch,
které zajímá jen ježdění. Podmínky pro druhou zmíněnou skupinu se budou lišit.

1. fungující
○ členi a náhradníci, ceny za členství bez změny
○ budou rozvíjeny jejich znalosti v péči o koně a dovednosti v odvětví, které je zajímá
2. jezdci/klienti
○ budou platit za jezdecké hodiny, zatím mluvíme o cca 250,- Kč na hodinu
○ přijdou, dostanou přiděleného koně, hodinu tréninku v odvětví, které je zajímá
○ vyčleníme pro ně 1 den, kdy všechno ostatní bude zajištěno čistě ze strany
dospělých
3. možnost odejití
○ pokud chcete jen být s lidmi a pít kávu/čaj

Můžete si stranu určit sami na základě vlastního uvažování. Zároveň všem dáváme na
vědomost zahájení zkušební doby na dobu neurčitou, kdy v jejím průběhu sami rozhodneme, zda tu opravdu je ten vztah, který vám umožní být fungujícím členem, nebo zda vás vyčleníme do jezdících klientů. Neplnění svých povinností je základní aspekt pro vyčlenění.

5. Úklid klubovny

● udržování stálého pořádku je důležité
● úplně nechutně zablácené boty prostě sundat před dveřmi
● každý den zamést a vytřít! (platí i pro víkendové služby)

Tohle děláme pro sebe, my tam chodíme ve školním a civilním oblečení.

Hrnečky na čaj/kávu – půjčujete si ze skříňky, ale nemyjete je po sobě, nebo si půjčíte
platové, ale pak je prostě vyhodíte, místo aby jste si je zachovali pro další použití. Nejsou
zadarmo a jsou tam uskladněny především pro použití na akce jako jsou závody, DOD a pod.
Přineste si svoje, místo ve skříňce na to máte, pak stačí svoje hrnečky mýt a uklízet.

Sušenky ve skříňce nedostáváme zadarmo, něco stojí (zde méně než v obchodě), tak alespoň těch pár korun do pokladničky dávejte, nebo nebude nic – z čeho, když se peníze do sladkostí investované nevrátí, a nemohou tak být znovu použity?

6. FOND kapesníků, toaleťáků a pitné vody

Tři základní položky ze spotřebního zboží, které tu mizí rychlostí až závratnou. Často stihnout dojít dříve, než si toho někdo všimne a mohou být pořízeny další.

● půjde o měsíční příspěvek do fondu na pořízení
● zatím je na zkoušku nastavena částka 20,- Kč za osobu/měsíc
● z každého dne 1 člověk vybere od všech ostatních, zalepí do obálky a zanechá ve
skříňce u kasičky, nejlépe před svědky a zapíše tuto skutečnost do knihy (diáře);
odpovědné osoby:
○ pondělí: Titi
○ úterý: Vendy
○ středa: Eliška
○ čtvrtek: Mája
○ pátek: Šméry
● vybrané peníze pak bude spravovat Anežka, hlavní správce fondu, a Jani, zástupce.

7. Poníci, koníci

možnost navštěvovat poníky i mimo den, kdy chodíte jezdit
○ je s nimi potřeba začít pracovat, Shelly asi začne s Ráďou tahat
○ pokud by byl zájem, Hanka vytvoří tabulku, a můžete se zapsat
○ přijdete, vyčistíte si je, vezmete ven na procházku, na trávu, …

Vesna byla po dlouhém váhání darována na pastviny. Chcete- li vědět kde bude na důchod, stačí se zeptat.

Nového koníka do klubu! (otevřená věc)
● malý (max 150 cm v kohoutku), robusní, pro začátečníky a na hipošku, schopný ihned
se zapojit

Máme 2 možnosti:

● zakoupí jej klub do svého vlastnictví
● někdo si zde ustájí svého koně (bude zde fungovat kůň i majitel)
○ za ustájení by se platilo
○ 3 dny v týdnu by fungoval pod děti a hipošku
○ 4 dny by byl dostupný pro majitele

8. Závěr

Oblečení, které nebylo rozebráno majiteli, bylo zlikvidováno. Nezničené jezdecké věci
skončily v eráru a ostatní oblečení převážně v náhradním na tábory.
● sháníme ceny do tomboly na DOD a paravoltižní závody
○ pokud někdo máte možnost sehnat, zjm asi rodiče, může klub vypsat i darovací
smlouvu
● jak už asi víte, nebo pokud nevíte, máme nové číslo účtu
○ funguje pro všechny členské příspěvky, platby za tábory a voltiž
○ je to z důvodů, že je bez poplatků
○ pokud náhodou omylem použijete staré číslo, nezoufejte, peníze nebudou
ztraceny, ale je škoda o část peněz přicházet na poplatcích
inventura jezdeckého vybavení
○ sedla, třmeny, uzdečky a mnoho dalších
○ bude se dělat seznam, kvůli většímu přehledu, stává se totiž, že se některé věci
ztrácejí
○ inventarizační tým: Bodlinka, Šméry a Peťucha
○ do dvou měsíců bude kniha kompletní, budou evidovány i všechny zničené věci
● budeme pořizovat novou hadici na výběh – Hanka
● slámu i piliny musíme využívat systematicky
○ v klubovně na nástěnce jsou obrázky jak správně podestlat
○ prostudovat je a řídit se tím
● znovu-obnovení hrabání jízdárny
○ každý den po sobě koryto zahrabeme
● vyhazování kamení z jízdárny
○ nalezené kamínky sbíráme do kýble a vysypáváme je u sudu s vodou (tam kde
je vždy potopa)
○ neházíme je fotbalistům na hřiště!
čtěte nástěnky a stránky!

Autor příspěvku: Verysa