Zápis z oddílové schůzky 25.11.2016

Přítomní: Radka Smyczková, Anežka Nehasilová, Markéta Jandová, Jana Škodová, Lenka Špindlerová, Petra Bacílková, Hanka Špindlerová

Nepřítomni: Jana Slováková, Tereza Šmeráková

1. Vánoční besídka bude 18.12.2016 od 16.00 hodin, prostory zajistí  Hanka, pozvánku taky, dárečky nápadem a materiálně Péťa, tvorba všichni.

2. 3.12. Mikulášský průvod se zvířátky, sraz ve 12.00 u koní do 18.00 hodin.

3. Skok do Nového roku – klubové veřejné závody   30.12.2016 , parkur připraví Peťa, ceny a poháry z klubu,  prezentace kde to jde – všichni

4. Domluvili jsme se na záměru zakoupit teplákové soupravy voltižnímu družstvu na reprezentaci závodů s tím, že mikiny budou i pro dospělé jezdeckého klubu, umístění loga Počinu a loga sponzora House services.

5. Klub je registrován na portálu GIVT, přes který je možno nakupovat v internetových obchodech bez přirážky a přesto část peněz půjde  pro naší neziskovku, když i banální nákup za 100,- Kč provedete přes Givt , můžeme si tím vydělat na nové deky pro koně nebo třeba lepší čištění.

6. Koníkům  k vánocům nadělíme krabičky a kyblíčky na čištění
Místo pro kyblíčky určitě udělám

7. Trvale bude zrušena možnost používat klubové hrnečky z důvodu neustálého nemytí a neuklízení.

8. Zavedení systému mytí podlahy o  jezdeckých kroužcích kromě úterý  a o víkendu ( stačí v neděli) ale určitě po dopolední službě nenechat na zavírání. Doposud fungovalo velmi sporadicky.

9. Prosím o odvážení odpadků všechny, kdo mají možnost jezdit autem a mají k dispozici nebo v dosahu popelnici či kontejner. Pravidelně je možné odpadky dávat do koše u lavičky, který jsem získala na  úřadě.

10. Máme svolení k zavezení bahnité části cesty štěrkem, pokud uhradíme náklady z klubu, můžeme tedy obecní cestu upravit.  Realizace Hanka, příští týden.

11. Hipoterapie končí 20.12. 2016 a začíná 10.1.2017

12. Konkurz na umístění a označení klubových helem na kroužek i hipošku – všichni

13. Markéta  připravila pro děti teoretické testy k doplnění  a prověření  vědomostí – díky

Samostatně byl projednán a schválen provoz koní v soukromém vlastnictví, kteří jsou v prostorách klubu.

Majitelé: Lenka Špindlerová, Petra Bacílková, Anna Sajdlová (Markéta Jandová), Jana Slováková

Pro nepřítomné  vysvětlení: Lukáš je zakoupen Vendulou a Michalem Podzimkovými, byl však od začátku poskytnut sponzorsky klubu pro aktivity paravoltiže a jezdeckého kroužku bez dalších nároků pořizovatelů. Vlastníkem dle průkazu Hanka Špindlerová. Z tohoto důvodu není dále zmiňován.

Na základě této dohody budou s každým majitelem uzavřeny dohody, jejich obsah upravuje práva a povinnosti majitelů ke klubu i koním s platností  od 1.12.2016. Neplnění podmínek smlouvy je sankcionováno první měsíc finanční pokutou ve výši 2000,- za koně a při opakovaném neplnění je majitel vyzván k odstěhování koně z klubu.

Vzhledem k tomu, že klubová činnost je zajišťování dobrovolnicky a   maximálně na základě Dohody o provedení práce s minimální finanční odměnou, bude i nadále  možnost koně v klubu mít bez poplatků s tím, že každý majitel  odpracuje měsíčně pro klub 40 hodin na hipoterapii a nebo v jezdeckém kroužku či AVK a paravoltiži. Do těchto hodin se započítává i aktivní či pasivní (doprovod) účast na paravoltižních závodech, jezdeckých závodech a soustředěním, která reprezentují JK Počin a zviditelňují tak jeho činnost na veřejnosti , v ČHS i ČJF i obecních akcích  Smyslem je rozdělit pracovní náplň u koní tak, aby  nedocházelo k neúnosnému přetěžování jednotlivců a každý měl svůj osobní prostor. Dále bude mít na starosti 1 celý víkend v měsíci  a to vždy pravidelně:

1. víkend Jani, druhý víkend Lenka, třetí víkend Markéta, čtvrtý Péťa.

Za tyto víkendy plně odpovídá a zajistí průběh brigád pro děti i koně v plném rozsahu tak, jak bude třeba. Zavezení sena, slámy, krmení, opravy nebo údržby areálu a vždy zajistí, aby byl dostatek sena na pastvině, nakulení nového kulatého balíku do domečku a sítě pro Tokaje. Přítomnost cizích  osob neregistrovaných v klubu je možná pouze po předchozí dohodě s Hankou . Používání klubových koní pro nečleny není možné , pro členy po předchozí domluvě. Individuální situace je možné vždy vyřešit předem s Hankou.

Každý majitel je povinen respektovat kodex chování  pracovníka v hipoterapii, který je v plném znění na stránkách ČHS. Zohledňuje chování k lidem, klientům i koním ať se hipoterapie účastní či .

Podle sdělení a přání  Jani  bude Bety přestěhována na pastviny.

Registrace odpracovaných hodin pro hipoterapii a klub bude evidována v internetové veřejně přístupné tabulce, která bude do konce listopadu vytvořena.

Autor příspěvku: Verysa