Víkendové služby

Víkendové služby/brigády

Víkendové služby začínají vždy v 9:00 ráno a končí cca v 16 – 17:30 hodin po domluvě s vedoucím dne.

Upozorňuji, služba nekončí ve 12 hodin! 

Pokud by služba měla končit dřív, je dostatečně předem řečeno dětem/rodičům, v kolik si děti mohou vyzvednout, nebo půjdou domů.

Rozspis služeb je vytvořen na pololetí dopředu s ohledem na časové možnosti členů (termíny jsou se členy/rodiči předem řešeny)
OMLUVA NENÍ MOŽNÁ, je třeba sehnat náhradu, rodiče mohou přijít za své dítě.

Všichni členi musí mít odsloužené víkendové služby dle rozpisu.

Jedno porušení kázně = upozornění, druhé porušení = vyloučení z jezdeckého výcviku bez náhrady. 

V případě zájmu může člen po domluvě přijít pomoci na víkendovou službu nad rámec povinného rozpisu. Za nadměrný počet služeb jsou uděleny odměny ve formě, tréninků navíc u vybraných trenérů, dlouhých projížďkách na koních, dortů, V.I.P. zacházení a mnoho dalších možností. 🙂

Na službě se dělá:

  • Vykydají se boxy, stáje, dvůr, jízdárna a okolí jízdárny (psí bobky  ), kruhovka, výběh
  • Boxy se podestelou slámou, pilinami či muskantusem, který se kydá specifickým způsobem místovačkama.
  • Dá se seno do stáje, boxů a Šelince.
  • V případě potřeby se doplňují zásoby sena či slámy ze stohů do dvora
  • Udělá se voda na výběh, do boxů a malým zvířatům.
  • Vytře se klubovna i sedlovna.
  • Odnese se plast a papír do kontejnerů.
  • Zkontroluje se a popřípadě vyzdobí nástěnka.
  • Dle potřeby se snažíme náš klub vylepšit – plení jízdárny, oprava rozbitého materiálu (např. překážky, ohradník), namazání postrojů atd.

Na službu potřebujete:

       Dostatek pití a jídla.
       Oblečení na ušpinění, uzpůsobené počasí.
Dobrou náladu

Rozpis služeb:

Rozpis služeb spolu s rozpisem dětí v jednotlivých dní naleznete na odkaze níže:

Online tabulky rozpisu služeb

Vzhled internetových tabulek