Rozpis vánočních služeb

24.12. D: Šmery,Anežka, O: Petra B.,
25.12. D: Petra B. O: Anežka
26.12. D: Lenka O: Lenka
27.12. D: Lenka O: Lenka
28.12. D: Jani,Anežka O: Jani
29.12. D: Petra B. O: Šmérinka
30.12. D: Šmérinka O: Hanka
31.12. D: Maky O: Maky
1.1    . D: Hanka O: Hanka
2.1.          podle knihy
3.1. ODDÍLOVÉ NOVOROČNÍ ZÁVODY  (Maky)

tel.: Petra : 732876258, Lenka 603892372, Hanka 605285426,
Šméry: 775961883, jani 606977336, Maky: 602822750

Autor příspěvku: Verysa