Pomůcky otěžemi

Jezdec ovládá otěží předek koně. Nejdůležitějším předpokladem pro správné vedení koně uzdou je vyvážený a uvolněný sed, který umožňuje jezdci pomůcky otěží nezávisle na sedu. V opačném případě jezdec nedrží ruce v klidu a škubáním za otěže ruší pravidelný chod koně. Působení uzdy v hubě koně prostřednictvím udidla může být pasivní nebo aktivní. Pasivní otěž může být zahozená nebo volná. Zahozená otěž je prověšená a jezdec působí na koně hlavně sedem a holení, kontakt s hubou koně je omezen. Při volné otěži zůstává kůň v lehkém přilnutí.

Autor příspěvku: Verysa