Pomůcky jezdce

Jezdec působí na koně svým sedem, holeněmi a otěžemi. Současným spolu-působením pomůcek pak dosáhne požadovaného tempa, chodu a všeobecné kontroly koně. Cílem a také kritériem správných pomůcek je zjemňování jejich vlivu na koně a jejich nenápadnost. Pro pozorovatele by používání pomůcek mělo být postupně méně viditelné, kůň je však musí vnímat stále intenzivněji. Veškeré pomůcky se udílejí současně sedem, holeněmi i otěžemi. Sama o sobě nemá žádná z nich význam, proto je důležitá jejich vzájemná souhra.

Je důležité si uvědomit, že pro člověka je přirozené dosahovat svých záměrů především rukou. Při ježdění na koni se musí ale naučit používat především sedu a holení, tím zároveň vystačit s jemnějšími pomůckami otěží. Určující pro sílu pomůcek je citlivost koně, stupeň jeho přiježděnosti a zamýšlený účel. Nejprve vždy použijeme jemnou pomůcku, kterou podle potřeby zesilujeme, nebo zeslabujeme. Hrubé pomůcky koně kazí, zatímco vhodné chválení zlepšuje vztah mezi jezdcem a koněm a zlepšuje i uvolněnost koně.

Pomůcky sedem

Pomůcky holeněmi

Pomůcky otěžemi

Přilnutí

Správné držení otěží

Autor příspěvku: Verysa