Pomůcky holeněmi

Holeň může působit jako pobízející nebo varovná.

Pobízející podněcuje a udržuje pohyb dopředu a do stran. Zpravidla to bývá vnitřní holeň, která leží těsně za podbřišníkem a pata je kolmo pod kyčlí. Má působit ve chvíli, kdy je zadní noha na stejné straně ve fázi odrazu. Tím docílíme prodloužení kroku a kůň došlápne hlouběji pod sebe.

Varovná holeň, vnější, leží zhruba šířku jedné dlaně za podbřišníkem. Její úloha spočívá v tom, že brání vyhnutí zadní nohy do strany. Všechny tyto pomůcky dáváme klidně přiloženou holení, noha se nesmí při pobídce vzdalovat od koně ani posunovat dopředu a dozadu a správná pobídka musí být pro pozorovatele co nejméně nápadná.

Autor příspěvku: Verysa