Paravoltiž, aneb cvičení na koni

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Grant poskytl rovněž MHMP v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2011. Prostředky ve výši 10.000,- Kč jsou určeny na úhradu nájemného Sokolovny, kde probíhají všechny tréninky dětí mimo výcvik na koni. Paravoltižní družstvo se tak může velmi intenzivně připravovat na závody, kde dosahujeme skvělých výsledků i na úrovni celorepublikových závodů. V lehkém handicapu naše děti obsadily 1., 2. i 3. místo. Děkujeme.

Autor příspěvku: Verysa