ODDÍLOVÁ SCHŮZKA 17.4. 2016

Zápis od Hanky

 • Krmení
  • 1 balík sena vystačí na 2,5 koně
  • Je třeba šetřit s podestýlkou, do léta máme už jen to, co zbývá v areálu
  • Vitaminy pro Angeeho dává POUZE PÉŤA
  • Pokud si nejste jistí krmením, prosím, ptejte se
  • Je třeba kontrolovat, zda jsou čisté žlaby, pokud ne, vzít hadřík a vyčistit
 • Voda
  • Vodu dělají pouze velcí
  • bude opět hadice i na malou jízdárnu, NEVĚŠET SE PŘI OTVÍRÁNÍ NA KOHOUT ANI NESTAHOVAT HADICI
  • Je potřeba před napuštěním drhnout džbery, aby byly čisté a koníci měli čistou vodu
  • Udidla nemýt v sudu, ale v kyblíku vedle, aby v sudu nerostly řasy a koně nepili uslintanou vodu. Po umytí udidla vodu v kyblíku vylít a nabrat čistou, pijí z něj malá zvířata
 • Hnůj
  • Je třeba důsledněji kydat Shelly – často má bobky zahrabané, prosím, kontrolujte to + kydat i kolem domečku a kruhovky
  • Při vyvážení koleček na hnůj je třeba vyvážet nahoru, ale NEHÁZET HNŮJ NA BRÁNu, brána se vyvrátí
 • Areál
  • Je třeba po sobě lépe uklízet v klubovně
   • když pověsíte mokré věci, přidejte lísteček se jménem, ať se ví, čí to je (a co nejdříve je zase ukliďte)
   • zabahněné boty oklepat na rohožce, pokud z vás vevnitř opadá bahno, je třeba vzít smetáček a lopatku a zamést to po sobě
   • boty dávat do svých skříněk, pokud se tam vejdou, pokud ne, tak do botníku
   • VŠECHNY VĚCI VÁLEJÍCÍ SE MIMO SKŘÍŇKY BUDOU ROZEBRÁNY A/NEBO ZLIKVIDOVÁNY NA VELKÉ BRIGÁDĚ
  • Je třeba z bezpečnostních důvodů poctivě zavírat malý seník, mohla by tam vlézt malá zvířata a ublížit si
  • Grace se dávají na noc zateplováky na zadní nohy
 • Velká brigáda 8.5.
  • na celý den – JÍDLO A PITÍ S SEBOU
  • oprava skokového materiálu
  • výměna lina
  • zkrášlení maringotky
  • úklid areálu
 • Další data
  • DOD se letos bude konat 12.6. spolu s voltižním workshopem
   • vymýšlejte vystoupení
  • 14. – 15.5. táborová brigáda
  • 4.6. Vavroušek + vodění v parku
 • Další organizační záležitosti
  • Komu chybí služba, nahrazení v týdnu, místo ježdění si to odpracuje
  • Počítejte se službami až do odpoledne, berte si s sebou oběd
  • Helmy na ježdění jsou v KRAJNÍ SKŘÍŇCE, helmy v polici jsou určeny na hipošku, prosím nebrat.
  • Kdo si co půjčí, to také vrátí na své místo (například helmy)
  • Při mazání sedel a uzdeček je třeba vazelínu poctivě rozmazávat, ať na kůži není centimetrová vrstva, bylo by to k ničemu
  • KONEC S ERÁRNÍMI HRNEČKY, kdo chce mít hrneček, ať si vezme vlastní a má ho ve skříňce, plastové kelímky taktéž nebudou k dispozici
  • Za sušenky ve skříňce je třeba poctivě platit, za vybrané peníze se opět nakoupí další mňamky, když peněz bude míň, sušenek bude také málo
  • Všichni, kdo mají možnost odvážet odpadky (např. pro ně jezdí rodiče autem), ať prosím odpad odváží, moc to pomůže
  • Drobné odpadky po svačinkách by také bylo fajn odvážet a vyhazovat doma, ať nejsme v oddíle zavaleni odpadem
  • Péťa vytváří plakát, kam si každý může zapsat svůj cíl, kam se chce s koníky posunout, a pak sledovat svůj pokrok, zároveň se i porovnat s ostatními
  • Přišlo jaro, budou výjezdy na závody, je možnost se zúčastnit (i jako divák). Data budou vyvěšena na facebooku a v klubovně na nástěnce

Autor příspěvku: Verysa