Mistrovství ČR v Paravoltiži

Mistrovství České republiky v paravoltiži

VFÚ BRNO 2013

 

Rozpis MČR

 

12. 10. 2013

JK FANY Hostěnice
ve spolupráci s Eponou Brno, APA VČAS Olomouc a
Českou Hiporehabilitační společností

 

ROZPIS MISTROVSTVÍ ČR V PARAVOLTIŽI – A12H7

Vysoká škola veterinární Brno 2013

 

 

  1. Základní údaje

1.1. Pořadatelé: JK FANY Hostěnice – MG0222
ve spolupráci s Eponou Brno, APA VČAS Olomouc a Českou Hiporehabilitační společností
Spojení: Arnoštka Ježková: tel. +420 723 753 511
1.2. Datum konání: 12. 10. 2013
1.3. Místo konání: Jezdecká hala VFU, Palackého třída 1/3, 612 42 BRNO
1.4. Závodní kruh: hala s pískovým povrchem, průměr kruhu 20m
1.5. Opracoviště: 1 kruh v hale, pískový povrch

1.6. Organizační výbor:
– výkonný ředitel: Ing. Bc. Vladimíra Casková
– tajemník: Arnoštka Ježková
– technické zajištění: Renata Čapková
– výpočetní středisko: Daniela Weingartnerová, Jiří Weingartner
– hlasatel: Arnoštka Ježková
– zdravotní služba: MUDr. Martina Jansová
– veterinární služba: MVDr. Vratislav Pitr

1.7. Sbor rozhodčích:
– hlavní rozhodčí: Dalibor Blažek
– ostatní rozhodčí: Stanislav Vaverka
Veronika Fojtíková
Markéta Černíková
– technický delegát: Nora Hořická

 

  1. Technické údaje

2.1. Předpisy: Soutěží se podle Pravidel paravoltiže platné od 1. 1. 2013 a podle Směrnic pro rozhodčí ČHS, 2. vydání 2013 a jejich doplňků v souladu se Všeobecnými a Veterinárními pravidly.

2.2. Soutěže:

1) mistrovská soutěž jednotlivců mužů – LH, MH
2) mistrovská soutěž jednotlivců žen – LH, MH
3) mistrovská soutěž jednotlivců smíšená – TH1,TH2
4) mistrovská soutěž dvojic – LH, SH,MTH
5) přátelská soutěž jednotlivců mužů – LH, MH
6) přátelská soutěž jednotlivců žen – LH, MH
7) přátelská soutěž jednotlivců smíšená – TH1,TH2
8) přátelská soutěž jednotlivců smíšená – ZO
9) přátelská soutěž dvojic – LH, SH, MTH
10) soutěž o pohár ČHS – tanec a barel

2.3. Sportovně-technické podmínky MČR:

Soutěž jednotlivců

– soutěže se mohou zúčastnit paravoltižéři, kteří mají potvrzen start nejméně na třech národních závodech v sezóně 2013.

Soutěž dvojic

– soutěže se mohou zúčastnit ty dvojice, které mají potvrzen start nejméně na dvou národních závodech v sezóně 2013.

2.4. Další ustanovení

V případě startu cvičenců paravoltiže a dvojic, kteří nesplnili podmínky startu na MČR, budou tyto soutěže vyhodnoceny jako přátelské.

2.5. Předběžný časový program závodů:

9.30 hod. Veterinární prohlídka
10.00 hod. Klasifikace handicapu
10.30 hod. Organizační schůzka
11.00 hod. Povinné sestavy
13.00 – 14.00 hod. Přestávka
14.00 hod. Volné sestavy jednotlivců
15.30 hod. Volné sestavy dvojic
16.00 hod. Tanec a barel
16.30 hod. Závěrečný ceremoniál, dekorování, vyhlášení Mistrů ČR,

Vyhlášení POHÁRU ČHS 2012 a POHÁRU „Tanec a barel“

 

Časový rozvrh bude upřesněn na technické schůzce a může být podle potřeby změněn.

 

  1. Ceny a peněžitá plnění

3.1. V mistrovských soutěžích medaile pro první tři umístěné a stužky pro všechny zúčastněné, věcné ceny.
3.2. V přátelských soutěžích stužky a věcné ceny pro všechny zúčastněné.
3.3. Startovné přátelská soutěž: jednotlivci 50,- Kč, dvojice 100,- Kč

IV. Všeobecné údaje

4.1. Předběžné přihlášky (s počtem dvojic, jednotlivců, koní) do 28. 9. 2013
na email: arnostka.jezkova@seznam.cz
4.2. Dotazy na ustájení, stravování a jiné technické dotazy na tel. 777 113 447 – R. Čapková
4.3. Definitivní přihlášky na e-mail arnostka.jezkova@seznam.cz do 7. 10. 2013
4.4. Uzávěrka přihlášek 7. 10. 2013
4.5. Vedoucí ekip předají registrace závodníků, lonžerů a licence koní.
Listiny rozhodčího pro dvojice 3x, pro jednotlivce 3x
Závodníci odevzdají flash disk s hudbou v sobotu do 10:00 hod.
4.6. Námitky a stížnosti.
V souladu se Všeobecnými pravidly.
4.7. Ustájení pořadatel zajistí pro všechny přihlášené koně.
Oves vlastní, seno a podestýlka v ceně.
Poplatek 250,- Kč za ustájení koně na noc (den)
Zapůjčení koně 300,-Kč
4.8. Ubytování účastníků pořadatel nezajišťuje
4.9. Stravování účastníků závodů bude zajištěno formou bufetu v místě konání MČR.

Možnost objednání obědů na základě závazné přihlášky na adresu: capkovarenata20@seznam.cz

Cena obědu: 60,- Kč (řízek + bramborový salát)

4.10. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající oddíl.
4.11. Pořadatel nenese zodpovědnost za případná zranění a hmotné škody účastníků spojené s účastí na závodech.

 

V. Veterinární předpisy

Vedoucí ekip předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přesun, opatřené všemi předepsanými náležitostmi.
Veterinární přejímka se koná v sobotu 12. 10. 2012 v 9.30 hod.

 

VI. Ostatní ustanovení

Technická porada se koná v sobotu 12. 10. 2013 v 10.30 hod v místě bufetu MČR.
Technické porady se zúčastní ředitel závodů, technický delegát, rozhodčí, vedoucí ekip a lonžéři.
Proběhne losování startovního pořadí, úprava časového rozvrhu závodů.
Rozpis byl schválen paravoltižní sekcí ČHS dne 24. 7. 2013

 

Ing. Bc. Vladimíra Casková, ředitel závodů

Autor příspěvku: Verysa