JK POČIN v Budapešti

JK POČIN v Budapešti

Zástupci z jezdeckého klubu Počin, občanské sdružení, se zúčastnili konference „Grassroots Europe for Local Wellbeing Initiative“, která se konala 7. – 9.10. V Budapešti.

Konference byla pokračováním setkání NNO a představitelů MČ Praha 14, které proběhlo formou kavárny, pod odborným vedením Mgr. Vojtěcha Černého ze společnosti AGORA. Podobné kulaté stoly proběhly na více místech v ČR. Do zahraničí pak vycestovalo 20 zástupců NNO, které prezentovaly svoje nejpalčivější problémy a v dialogu s představiteli MČ hledaly možnosti podpory a lepší vzájemné spolupráce a komunikace.

Do Budapešti odjeli jednotliví zástupci NNO jednak prezentovat svoji činnost, předat tak svoje zkušenosti ostatním účastníkům, kteří byli z Maďarska, Lotyšska, Rakouska a Rumunska a jednak získat nové poznatky a informace na čtyřech zajímavých workshopech, jichž jsme se aktivně účastnili. Bylo velmi přínosné vidět jak ve světě fungují nejrůznější projekty pro osoby ohrožené sociální exkluzí, co jim který stát umožňuje, nabízí a nebo naopak co jim schází a jak si pomoct. Projektu se celkem účastnilo 100 zástupců z pěti zemí.

Maďarští zástupci v Budapešti a AGORA vše organizačně velmi dobře zajistili a tak každý účastník z konference odjel bohatší o spoustu nových poznatků a s řadou inspirujících nápadů. Projekt však v Budapešti neskončil, vybraných 5 zástupců odjede prezentovat potřeby NNO zástupcům EU do Bruselu. Pro Počin konkrétně byl přínos především z workshopu Financování NNO a Profesionalizace NNO a navázání kontaktu s rakouským klubem ve Vídni zabývajícím se hiporehabilitací.

-Hanka Špindlerová

Autor příspěvku: Verysa