JK POČIN Praze 14

Tento grant byl poskytnut městskou částí Praha 14 v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, a podpory realizace PZM – MA 21 pro rok 2011.

Díky takovéto podpoře Prahy 14 se může náš klub rozvíjet a neustále zkvalitňovat své služby i prostředí, ve kterém tráví tolik dětí svůj volný čas a jemuž skupinka dobrovolníků věnuje svůj elán a nadšení. Grant je určen na údržbu a provoz, nájemné a materiální dovybavení klubu. Grant byl poskytnut ve výši 25.000,- Kč. Děkujeme.

Autor příspěvku: Verysa