Jezdci POZOR, nové vyhlášení MČ

Návštěvní řád zámeckého parku v Dolních Počernicích neumožňuje jízdu na
zvířatech a proto prosím, aby všichni tento zákaz dodržovali a do parku
nevjížděli, pokud se tak přesto stane, a klub bude z tohoto přestupku
osočen, veškeré následky nese dospělý jezdec na koni, který toto nařízení
porušil.

Autor příspěvku: Verysa