Jaro se blíží (pozvánka)

Jaro se blíží i v JK Počin
Zveme vás na přednášky projektu:
Pozoruj, poslouchej, pohlaď a přivoň si

Jezdecký klub se pilně připravoval na zimu, která se letos zatím ve své síle tolik neukázala. Koně začínají měnit zimní srst za letní, každým dnem očekáváme narození jehňátka a závodní příprava je v plném proudu. V letošním roce chceme skládat s několika děvčaty zkoušky základního výcviku jezdce, zároveň pilně trénuje i paravoltižní družstvo, které má již za týden první závody.
Jezdecký areál v letošním roce čeká proměna, která začala již v roce 2014 z projektu ŽP MHMP „Pozoruj, poslouchej, pohlaď a přivoň si“ postupně vzniká nový vzhled jízdárny, ale i dvora, kde se koně pohybují. S prvním jarním sluníčkem začínáme sázet keře po obvodu jízdárny a dodělávat poslední úpravy v pokládání plastových rohoží ke zpevnění povrchu.
Informační cedule, které budeme rozmísťovat v areálu a jeho těsném okolí jsou již v přípravě. Přírodovědné povídání o koních a prostředí, kde žijí a vzájemné interakci s ostatními živočichy zahájí cyklus přednášek, který bude probíhat až do konce roku 2015 a to v prvním pololetí v následujících termínech: 18.3., 15.4., 13.5., 27.5., 3.6., 10.6.
Povídání bude zahájeno přímo v areálu JK Počin 18.3. v 10.00 hodin. Povídání je určeno veřejnosti, školkám i školám dětem 5-15 let. Více informací a objednání na tel.: 605285426 – Hanka Špindlerová

Těší se na Vás kolektiv JK Počin

Autor příspěvku: Verysa