Informace k zápisu

Jezdecký klub přijímá do jezdeckého výcviku děti, které dosáhly minimálně 11 let a jsou fyzicky i psychicky způsobilé účastnit se jezdeckého výcviku i péče o koně. Mladší děti mohou být pouze v pozici náhradníka, tj. účastní se všech oddílových aktivit i péče o koně, a jezdí pouze na konci hodiny na vykrokování koní, podle časových možností mohou jezdit víc, nebo vůbec.  Děti vyplní přihlášku, napíší své časové možnosti a jsou následně vybírány podle uvolněných míst členů z minulých let, věku, a jezdeckých dovedností, aby doplnily skupiny dětí podobné výkonnosti. Nemůžeme zvyšovat počet dětí, ale pouze doplňujeme  místa po dětech, které z klubu odešly. Cena výcviku činí 7000,- na rok.

Děti, které v minulém roce nesplnily počet  víkendových služeb,  nemají zajištěn vstup do klubu  pro rok 2013 /2014.

Seznam dětí  je u Hanky, více informací na tel. 605285426.

Autor příspěvku: Verysa