Stali jsme se mistry ČR v paravoltiži

Letošní mistrovství České republiky se konalo v Brně, přesněji na Veterinární a farmaceutické univerzitě ve dnech 6. a 7. října.

JK Počin si přivezl z Brna dva mistry ČR, dvě 3. místa, dvě 4. místa a jedno 5. místo.

Foto by Michal Bery
Závodu se účastnily všechny holky z našeho klubu, až na Barborku Ševčíkovou, která bohužel nemohla dorazit. Sraz byl v 9:00 ráno, a tak jsme musely vstávat opravdu brzy, abychom stihly připravit koně i sebe. Všichni jsme se sešli na místě včas, i když někteří jeli nejdříve na úplně jiné místo, než bylo konání závodu. Všechny jsme se stihly převléci do dresů, učesat sebe i koně, rozcvičit se, zkusit si nástup, povinné sestavy a říci si chyby, na které bychom si měli dávat pozor. A jak říkala naše trenérka Petra Bacílková ,,když se nebudeš usmívat, budeš dřepovat.“ Tak opravdu kdo se neusmíval u povinné a potom, dřepoval, tak se už u volné sestavy každý usmíval.
 
Před nástupem jsme ještě poplácaly našeho úžasného koně Šibala a všechny se snažily zajet povinnou sestavu, jak jsme nejlépe uměly. Po obědě na nás čekaly volné sestavy, na které se někdo převléká do jiného dresu než má na povinnou sestavu. Ještě před volnými jsme se stihly nalíčit a nalepit si kamínky do vlasů, abychom udělaly dojem na rozhodčí.
Na opracovišti jsme si na koni zkusily cviky, které nám moc nejdou a poté jsme každá ze sebe dostaly maximum, abychom byly dobře ohodnocené. Po volných sestavách byla před námi ještě dvojice, kterou jela Veronika Marečková a Tereza Chmelařová, docela se jim i povedla, až na nějaké to zavrávorání.
 
Verču M. a Terku Ch. společně s Eliškou Čejkovou čekala ještě soutěž ve skupinách, ve které jsme si mohly vést lépe, ale i tak jsme z toho měly dobrý pocit.
Po skončení závodu skupin na nás už jen čekal večerní program a vyhlášení poháru. K našemu překvapení se JK Počin umístil na 2. místě, což je pro nás velký úspěch. Po večerním představení jsme odjely na hotel Kozák, kde většina z nás rychle usnula vyčerpáním. 
 
Další den jsme se musely všechny rychle nasnídat a sbalit věci, abychom byly co nejrychleji zase na závodišti. Všechno jsme stihly na minutu přesně a začínalo 2. kolo volných sestav, kde si někdo vedl lépe než předchozí den, ale někdo i hůře. Dvojice a skupina, které následovaly hned po volných sestavách, jsme zajely lépe než předchozí den, a tak jsme čekaly dobré umístění, na které jsme nemusely dlouho čekat, protože výsledky byly rychle sečteny. 
 
Jako první se vyhlašovala kategorie ZO, kde Veronika Marečková se stala mistrem ČR a Tereza Chmelařová obsadila 3. místo, poté byla kategorie LH, kde Eliška Čejková se stala také mistrem ČR a Terezie Klocová obsadila 4.míst  a v kategorii TH1 dosáhla krásné 5. místo Nikolka Košnářová. Tereza Chmelařová a Veronika Marečková dostaly za svou dvojici 4. místo a ve skupině spolu s Eliškou Čejkovou 3. místo. 
 
K tomuto úspěchu bychom se, ale nedostali bez úžasných trenérek Lenky Špindlerové, Petry Bacílkové a týmu Hanky Špindlerové a Rádi Smyczkové s nejlepším koněm Šibalem.
 
 

AVK – takový normální den

Děti z AVK pilně trénují jak včelky a je vidět, že jim to jde 🙂
Dokonce i malí mohou pracovat s velkými koňmi, kde se ukazuje, že na velikosti nezáleží, důležité je, si věřit.

A když není koním do chuti skákat, děti si vystačí sami 🙂

Zápis z oddílové schůzky 25.11.2016

Přítomní: Radka Smyczková, Anežka Nehasilová, Markéta Jandová, Jana Škodová, Lenka Špindlerová, Petra Bacílková, Hanka Špindlerová

Nepřítomni: Jana Slováková, Tereza Šmeráková

1. Vánoční besídka bude 18.12.2016 od 16.00 hodin, prostory zajistí  Hanka, pozvánku taky, dárečky nápadem a materiálně Péťa, tvorba všichni.

2. 3.12. Mikulášský průvod se zvířátky, sraz ve 12.00 u koní do 18.00 hodin.

3. Skok do Nového roku – klubové veřejné závody   30.12.2016 , parkur připraví Peťa, ceny a poháry z klubu,  prezentace kde to jde – všichni

4. Domluvili jsme se na záměru zakoupit teplákové soupravy voltižnímu družstvu na reprezentaci závodů s tím, že mikiny budou i pro dospělé jezdeckého klubu, umístění loga Počinu a loga sponzora House services.

5. Klub je registrován na portálu GIVT, přes který je možno nakupovat v internetových obchodech bez přirážky a přesto část peněz půjde  pro naší neziskovku, když i banální nákup za 100,- Kč provedete přes Givt , můžeme si tím vydělat na nové deky pro koně nebo třeba lepší čištění.

6. Koníkům  k vánocům nadělíme krabičky a kyblíčky na čištění
Místo pro kyblíčky určitě udělám

7. Trvale bude zrušena možnost používat klubové hrnečky z důvodu neustálého nemytí a neuklízení.

8. Zavedení systému mytí podlahy o  jezdeckých kroužcích kromě úterý  a o víkendu ( stačí v neděli) ale určitě po dopolední službě nenechat na zavírání. Doposud fungovalo velmi sporadicky.

9. Prosím o odvážení odpadků všechny, kdo mají možnost jezdit autem a mají k dispozici nebo v dosahu popelnici či kontejner. Pravidelně je možné odpadky dávat do koše u lavičky, který jsem získala na  úřadě.

10. Máme svolení k zavezení bahnité části cesty štěrkem, pokud uhradíme náklady z klubu, můžeme tedy obecní cestu upravit.  Realizace Hanka, příští týden.

11. Hipoterapie končí 20.12. 2016 a začíná 10.1.2017

12. Konkurz na umístění a označení klubových helem na kroužek i hipošku – všichni

13. Markéta  připravila pro děti teoretické testy k doplnění  a prověření  vědomostí – díky

Samostatně byl projednán a schválen provoz koní v soukromém vlastnictví, kteří jsou v prostorách klubu.

Majitelé: Lenka Špindlerová, Petra Bacílková, Anna Sajdlová (Markéta Jandová), Jana Slováková

Pro nepřítomné  vysvětlení: Lukáš je zakoupen Vendulou a Michalem Podzimkovými, byl však od začátku poskytnut sponzorsky klubu pro aktivity paravoltiže a jezdeckého kroužku bez dalších nároků pořizovatelů. Vlastníkem dle průkazu Hanka Špindlerová. Z tohoto důvodu není dále zmiňován.

Na základě této dohody budou s každým majitelem uzavřeny dohody, jejich obsah upravuje práva a povinnosti majitelů ke klubu i koním s platností  od 1.12.2016. Neplnění podmínek smlouvy je sankcionováno první měsíc finanční pokutou ve výši 2000,- za koně a při opakovaném neplnění je majitel vyzván k odstěhování koně z klubu.

Vzhledem k tomu, že klubová činnost je zajišťování dobrovolnicky a   maximálně na základě Dohody o provedení práce s minimální finanční odměnou, bude i nadále  možnost koně v klubu mít bez poplatků s tím, že každý majitel  odpracuje měsíčně pro klub 40 hodin na hipoterapii a nebo v jezdeckém kroužku či AVK a paravoltiži. Do těchto hodin se započítává i aktivní či pasivní (doprovod) účast na paravoltižních závodech, jezdeckých závodech a soustředěním, která reprezentují JK Počin a zviditelňují tak jeho činnost na veřejnosti , v ČHS i ČJF i obecních akcích  Smyslem je rozdělit pracovní náplň u koní tak, aby  nedocházelo k neúnosnému přetěžování jednotlivců a každý měl svůj osobní prostor. Dále bude mít na starosti 1 celý víkend v měsíci  a to vždy pravidelně:

1. víkend Jani, druhý víkend Lenka, třetí víkend Markéta, čtvrtý Péťa.

Za tyto víkendy plně odpovídá a zajistí průběh brigád pro děti i koně v plném rozsahu tak, jak bude třeba. Zavezení sena, slámy, krmení, opravy nebo údržby areálu a vždy zajistí, aby byl dostatek sena na pastvině, nakulení nového kulatého balíku do domečku a sítě pro Tokaje. Přítomnost cizích  osob neregistrovaných v klubu je možná pouze po předchozí dohodě s Hankou . Používání klubových koní pro nečleny není možné , pro členy po předchozí domluvě. Individuální situace je možné vždy vyřešit předem s Hankou.

Každý majitel je povinen respektovat kodex chování  pracovníka v hipoterapii, který je v plném znění na stránkách ČHS. Zohledňuje chování k lidem, klientům i koním ať se hipoterapie účastní či .

Podle sdělení a přání  Jani  bude Bety přestěhována na pastviny.

Registrace odpracovaných hodin pro hipoterapii a klub bude evidována v internetové veřejně přístupné tabulce, která bude do konce listopadu vytvořena.

Mistrovství ČR v paravoltiži

Naše paravoltižní družstvo tento víkend 1.-2.10. ukončilo závodní sezónu 2016 skvělým umístěním na Mistrovství ČR v Brně.

Měli jsme zastoupení ve 4 kategoriích a holky zacvičily na koni Nero a Nick skvělé  sestavy, které nám přinesly tato umístění

 1. Místo a mistryně ČR  Tereza Chmelařová  LHŽ
 2. Místo a vicemistryně ČR Veronika Marečková ZO
 3. Místo a druhá vicemistryně Terezie Tůmová ZO
 4. Místo Daniela Wiederová TH1
 5. Místo Barbora Ševčíková TH1

Barelovou soutěž, kde se z věkových důvodů zatím nesmí startovat na koni, vyhrála naše  Eliška Čejková LHŽ.

V přátelské soutěži po dvou trénincích, a tudíž bez nominace, ale se skvělým bodovým ohodnocením, se na druhém místě umístila Tereza Vytásková.

Děkuji Lence Špindlerové, Petře Bacílkové, Vendule Podzimkové a Verče Hozákové za přípravu dětí.

5-img_2509 1-img_2460

První závody po letních prázdninách

24.9. jsme absolvovali závody v Čakovičkách, kde se jeli na půl hobby a oficiální závody v parkuru. Jeli jsme pouze s jedním koněm, Angeem s jezdkyní Petrou Bacílkovou. Angee se jakož to správný puberťák chtěl předvést, a to jak jinak než že bude nejrychlejším koněm závoda. Pro jeho smůlu to nebyl závod na čas, ale na ukázněnost a plynulost dynamiky koně. A i když nevyhráli a neodvezli si žádnou stuhu, za 9. a 10. místo, odvezli si mnoho zkušeností, které využijí při trénincích. Petru s Angeem doprovázeli úžasní lidé, kteří tvořili skvělé psychické zázemí, občas i „podrž tašku.“ Jmenovitě jsou myšleni trenéři Paní Hanka Špindlerová s Panem Janem Metelkou a skvělá rodinka Kuba a Monika Marková s malým Rýšou, kteří celou tuto akci zajišťovali. Všem zúčastněným patří velké DÍK. Za Petru Bacílkovou ,,doufám, že vás nezklamu.“

JK Počin

Zápis ze schůzky

 • Pro děti jsou povinné 2 služby do měsíce, není důležité zda soboty či neděle,  vždy od 9.00 hodin a konec služby je podle domluvy minimálně do oběda, je vhodné dát dětem svačinu
 • má víkendovou službu pouze 1x za měsíc
 • Na věci mají děti v klubovně skřínky, je  možnost si zde nechávat pracovní oblečení, helmu nebo vybavení na koníky, vhodné je podepsat si důležité součásti
 • Prosím o sledování webových stránek www.jk-pocin.cz, případně oddílového fb, dále jsou vždy informace k dispozici na nástěnce v klubovně, velké akce i na venkovní nástěnce do chodníku. Budeme rádi za reagování a na výzvy k účasti na akcích, ať již máte nebo nemáte možnost se účastnit
 • 2x do roka je pořádána velká víkendová brigáda , kde je velmi vítána účast rodičů. Pravidelně se  snažíme zvelebit areál.
 • Tréninky  začínají v 15.00 hodin a končí v 18.00 – 19.00 hodin, je vhodné, aby děti měly  telefon a přesný konec tréninku  zavolali, pokud pro ně rodiče dojíždí.
 • Omluva nepřítomnosti na tréninku nejpozději 1 den předem  ideálně sms. Hance na 605285426

Prozatimní rozpis kroužku 2016/2017

Prosím o potvrzení a odsouhlasení, změny  pište na email nebo sms jkpocin.info@seznam.cz nebo 605285426

Kristýna a Karolína Česnekovy  – není jiná časový možnost, v úterý vůbec není jezdecký kroužek

Náhradníci: chodí stejně jako jezdci, účastní se jezdeckého kroužku, akcí , výjezdů, ale nemají pravidelnou jezdeckou přípravu, jezdí  cca 15 minut pro ukončení jezdecké hodiny nebo před ní.

Náhradníci zaplňují místa po uvolněných členech, pokud některý během roku ukončí činnost.

AVK – kroužek má 9 děti, což je 3 děti na jednoho koně na práci, při tomto počtu by byl snížen roční poplatek na 5700,- ale máte možnost zvolit si některý jezdecký  den kromě pátku a chodit jako náhradníci při dosažení věku 10ti let.

8 dětí v každém dni je maximum a tento počet nelze navyšovat.

Zápis do jezdeckého kroužku

kdy: 7.9.2016 od 16.00 do 19.00 hodin
kde: Areál JK Počin, na konci ulice V Ráji
více info na tel. 605285426 Hanka Špindlerová

Jezdecký klub Počernická iniciativa Počin přibírá do svých řad od září nové členy.
Minimální věk je 10 let , podmínkou nejsou jezdecké dovednosti, ale láska ke zvířatům, ochota a chuť pracovat na sobě i na koních, spolehlivost v docházce a službách. Nabízíme mnoho společného času stráveného s koníky, veřejné akce – masopust, Mikuláš, výjezdové soustředění, letní tábory, účast na hobby a časem i profi závodech, účast na vzdělávacích seminářích, společné výjezdy .
Cena pro stávající členy, kteří splnili plný počet služeb 10200,- za rok ve dvou splátkách
Cena pro nové členy 12200,- za rok ve dvou splátkách
Povinné jsou 2 služby do měsíce o víkendu, tj. jeden víkend u koní vždy běžně v dopoledních hodinách.
Trénink probíhá vždy odpoledne od 15.00 do cca 18.00 – 19.00 hodin

Dále nabízíme možnost docházet do kroužku AVK – aktivity s využitím koní, tento kroužek je určen pro začínající děti ve věku od 6ti let, kdy se učí porozumět základům koňského chování, péči o koně a základům jezdectví.
Cena za rok 7200,- Kč a kroužek probíhá jednou týdně dvě hodiny od 15.00 do 17.00 hodin.

Konkrétní dny budou upřesněny na konci září až podle ujasněných rozvrhů jak dětí, tak cvičitelů. V září probíhá prozatímní rozvrh a možností docházky kdykoli od pondělí do čtvrtka.

Těšíme se na Vás

tým JK Počin

Nabídka – kalendář 2017, A3

Budeme rádi, pokud podpoříte nejenom naši činnost zakoupením kalendáře ČHS na rok 2017, ve kterém mají naše koně v dubnu svůj portrét. Cena kalendáře je 250,- Kč a je ve formátu A3. Objednávejte na e-mail: jkpocin.info@seznam nebo na tel. 605285426, kalendář bude k vyzvednutí přímo v JK Počin v Dolních Počernicích, nebo jej lze zaslat na dobírku poštou.

Rovněž nabízíme 8Gb flash disk ve tvaru kreditní karty s potiskem koní JK Počin za 250,- Kč. Vkusný dárek  a pomůžete tím  rozvoji hiporehabilitace.

kalendar_2017 (pdf náhled)

Počinovské prázdniny

Jako každým rokem se celý areálu JK Počin uzavře na letní prázdniny, kdy koně i jejich jezdci užívají dovolené na pastvinách v Rousínově u Golčova Jeníkova. Tady se také koná jezdecký tábor s koňmi a paravoltižní soustředění našich  závodnic. Všechna zvířátka se tu pasou na 10 ha travního porostu a mají volný přístup do rybníku.  Určitě si  tady odpočinou  od pravidelné práce z celoročního jezdeckého kroužku a získají energii a chuť do nového školního roku.  Rádi bychom po roční odmlce opět pozvali nové členy do našich řad.
Přečtěte si více o oPočinovské prázdniny