Paravoltiž


Aktuálně:

V JK Počin již skončil provoz paravoltiže.

( Aktualizováno 2.6.)


Paravoltiž je jednou z rehabilitačních metod. Jedinec se zdravotním znevýhodněním (paravoltižér) vykonává pod zdravotním dozorem na nesedlaném koni gymnastické cviky, a to buď samostatně, nebo ve dvojici. Koně vede lonžér na lonži ve voltižním kruhu na levou ruku. Paravoltiž je v základech shodná s voltiží, což je sportovní disciplína nazývaná jako gymnastika na koni. Je určena zejména osobám: s poruchami chování (hyperaktivita, agresívní chování), s tělesným postižením (skoliózy, vadné držení těla), s mentální retardací či s dětskou mozkovou obrnou.

Pracovní tým
Paravoltiž je týmovou prací vyškolených odborníků. Je prováděna na doporučení odborného lékaře, nejčastěji pediatra, neurologa, psychologa nebo psychiatra. Kolektiv pracovníků tvoří cvičitel koní, který pečuje o koně a ručí za kvalitu a výcvik koní, dále lonžér, trenér a instruktor/terapeut.

Paravoltižní kůň
Dobrý paravoltižní kůň je jeden z předpokladů kvalitní paravoltiže. Výběr koně pro tuto oblast závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je nezkažený charakter zvířete. Voltižní kůň by měl být klidné, trpělivé a vyrovnané povahy a to nejen během cvičení, ale i ve stáji. Většinou na koních děti pouze necvičí, ale také se o něj před a po tréninku starají. Čistí jeho srst nebo místují box, kde koník tráví noc.

Vliv paravoltiže na cvičence
Je prokázáno, že paravoltižní ježdění má vliv na celkový vývoj jedince se zdravotním znevýhodněním. Ovlivňuje jak jeho fyzickou, tak psychickou stránku. Nejviditelnější je vliv na svalstvo a správné držení těla, ale působí pozitivně také na krevní oběh, dýchací a nervový systém a psychiku jedince. Trénovaný organismus je proto mnohem lépe chráněn proti negativním vlivům prostředí, je méně náchylný k nachlazení a pomaleji se unaví. Z pohledu pediatrie, ortopedie i psychologie je tento druh sportu ideální prevencí či typem terapie.

Cíle paravoltiže
Stejně jako ostatní formy léčebného ježdění má také paravoltiž své specifické cíle. Jde především o rozvíjení a zdokonalování pohybových schopností jedinců se zdravotním znevýhodněním v rámci jejich možností, zlepšování psychické kondice a schopnosti spolupráce s dalšími členy týmu. Cílem je také podporování samostatnosti, tvořivosti a zvyšování sebevědomí. Cvičení by mělo vést k pocitům uspokojení a radosti z dosažených výsledků a mělo by jedince motivovat k dalšímu zlepšování výkonů.