Hipoterapie

HTFE – Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Hipopobyt 2021

Na hipoterapii přijimáme v novém školním roce 2022/2023 pouze děti s handicapem ve věku 3-18 let a to na pozici náhradníka.

Přihlášku na místo náhradníka zasílejte na e-mail: hipoterapiejkpocin@seznam.cz.

Do přihlášky: jméno klienta, diagnóza, datum narození a telefonní kontakt na zákonného zástupce.

Místa stálých účastníků jsou pro letošní rok již obsazena.


Harmonogram hipoterapie JK Počin 2022/2023

 Den  odpoledne
 úterý  13:30 – 15:30
 čtvrtek  13:30 – 15:30

Obecně o hiporehabilitaci

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii – HTFE (dříve Hipoterapie)

Co to je?

 • Jedná se o jeden z léčebných prostředků fyzioterapie
 • Terapeutickým nástrojem je hřbet koně s jeho nazaměnitelným trojrozměrným pohybem při chůzi. Kůň má velmi podobnou mechaniku pohybu jako člověk. Jde o proprioceptivní neurosvalovou facilitační metodu, která napomáhá ovlivnit porušené pohybové vzorce klienta. Zároveň je koňský hřbet v chůzi výbornou balanční plochou, kde je možné zapojit i hluboko uložné svaly lidského těla. Nesporně pozitivní vliv mají i další aspekty hipoterapie jako příjemmá psychická stimulace, venkovní klidné prostředí, teplo koně, socializace s členy týmu a samotným zvířetem. Podpora veškerého smyslového vnímání a nabídka jiné prostorové dimenze, než na kterou je klient zvyklý.

Jak to funguje u nás?

 • Hipotehabilitační tým, který se věnuje klientovi je velmi početný. Nejprve je třeba, aby odborný lékař klientovi na základě jeho omezení doporučil hipoterapii. Při samotné terapii je přítomen z jedné strany koně fyzioterapeut, který určuje výběr koně pro danou diagnózu, určuje terapeutickou polohu na koni, koriguje klienta do správných pozic a stará se o propojení celého týmu. Terapie v JK Počin sou vedeny fyzioterapeutkou Mgr. Veronikou Horákovu se specializačním kurzem Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii. Z druhé strany koně jistí klienta asistent. Nepostradatelnými členy jsou i cvičitel koní, který připravuje koně pro hipoterapii a vodič, který koně při terapii koně vodí, společně s terapeutem upravují tempo koně a také zajišťuje komunikaci mezi koněm a zbytkem týmu. A nejvýznamějším členem týmu jsou konští kolegové Mates, Šibal, Lucie a Django. Naši koně, zapojení do hiporehabilitace, mají licenci hiporehabilitačních koní ČHS. Brzy se chystá udělat licenci i náš nejnovější kolega pětiletý valach Rocky.
 • Terapie mají největší význam pokud se provádějí dlouhodobě a pravidelně (1x týdně po dobu aspoň tří mesíců).
 • V JK Počin se zaměřujeme především na individuální hipoterapii ve fyzioterpii dětí od 3 let a mládeže. Dospělí klienti k nám přicházejí v rámci spicifických skupin (integrační centra, neziskové organizace, zdravotnická zařízení atd.).
 • Hipoterapii lze aplikovat již od věku 2 měsíců a horní hranice není neurčena. V JK Počin zatím NEPROVOZUJEME hipoterapii v ranné péči, tedy do věku 3 let dítěte.
 • Preferujeme dlouhodobou (i několikaletou) spolupráci s našimi členy.
 • Váhový limit pro poskytování hiporehabilitace vzhledem ke koňskému hřbetu je 80 kg.
 • Funguje u nás docházkový systém pro náhradníky. Nejste-li stálým členem pro nedostatek kapacity, nemusíte zoufat. Pravidelně se uvolňují místa pro náhradníky vlivem nepřítomnosti stálých členů pro nemoc, lázně atd.
 • Hipoterapie u nás funguje během školního roku. Tedy září až červen. Přes léto mají koně aktivní dovolenou na pastvinách mimo Prahu, kde probíhají intenzivní pobyty hiporehabilitace, dětské jezdecké tábory a voltižní tábory.
 • Terapeutická jednotka hipoterapie trvá libovolně dlouho až do 30 min, dle potřeb a možností klienta a podle zhodnocení terapeuta.

______________________________________________________________________________

Bezpečnost při terapiích
Základem je dobře připravený kůň a tým zkušených odborníků. Mezi další faktory řadíme kvalitní vybavení střediska (bezbariérové prostředí, nasedací rampa, postroje pro koně).

A v neposlední řadě by měl klient používat bezpečnostní jezdeckou helmu.

Co potřebujete k hipoterapii v JK Počin?

– písemné doporučení  Vašeho ošetřujícího lékaře
– u dětí vždy doprovod dospělého
– neklouzavý oděv, který je dostatečně volný, aby neomezoval pohyb klienta na hřbetu koně
– pokud chcete koně odměnit po terapii vlastními pamlsky, přineste kousek tvrdého chleba, mrkev nebo jablíčko, nenoste k nám prosím cukr. Pamlsky Vám rádi poskytneme z našich zásob.
– helmy, vestičky máme k dispozici a zapůjčení, pokud jsou však Vaše děti fixovány na vlastní  bezpečnostní helmičku, noste ji s sebou

Hipoterapie u nás probíhá na travnatém i asfaltovém pásu podél Rokytky, kdy je kůň veden u hlavy. Trasa je převážně rovná, což umožňuje adaptaci na pohyb koně a v závěru, pokud je to fyzioterapeutkou doporučeno se dají zařadit i kopečky, obraty a změny tvrdosti podkladu.

Ceník hipoterapie:

Individuální hipoterapie :
1 terapie (20-30 minut) 400,- Kč
11 terapií = 10 + 1 zdarma (20-30 minut) 4000,- Kč

Své terapie omlouvejte nejpozději do 20:00 předchozího večera v docházkové tabulce na Google disku, která vám bude zaslána po přihlášení se na email.
V případě neomluvení, nebo pozdního omluvení, bude požadována úhrada plné hipoterapeutické jednotky.