AVK

AVK = Aktivity s využitím koní

Nově se řadí pod název: HPSP = Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi

HPSP tvoří jednu z disciplín hiporehabilitace. Jedná se o speciální metodu využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm jako prostředku k motivaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Nadále se rozvíjí sociální schopnosti a dovednosti, snižuje se riziko sociálního vyloučení a zlepšuje se zdraví a fyzická kondice.  

Děti se učí jak komunikovat s němou tváří. Jak koni porozumět a získat si jeho důvěru,
tak aby děti následoval a poslouchal.
Naučí se koně vnímat jako rovnocenného
partnera, ne jako mazlíčka.

 

Na HPSP mohou děti chodit již od 6 let.

Základní formy HPSP

  1.  individuální HPSP – uživatel dosahuje svých individuálních cílů pomocí individuálních aktivit
  2. skupinové HPSP – individuální uživatel je zařazen do skupiny a jeho individuálních cílů je dosahováno pomocí skupinových aktivit
  3. týmové HPSP – uživatelé jsou součástí týmu, který má stanoven společný cíl

Ceník pro 1 školní pololetí 2019/2020:

  • Jednotlivec 5 100 Kč – 1x týdně 4 hodiny u koní, z toho 60 – 90 min trénink + služba 2 víkendové dny v měsíci.
  • 2 sourozenci v klubu 4 100 Kč – 1x týdně 4 hodiny u koní, z toho 60 – 90 min trénink + služba 2 víkendové dny v měsíci.

Změna názvu, kvůli novelizaci názvosloví: https://hiporehabilitace-cr.com/o-nas/oficialni-slovnik/zmeny-nazvoslovi-v-hiporehabilitaci/


PŘIHLÁŠKA_do_JK_Počin_V_Ráji 2022